Фасга

Планински цеп, северната част на Аваримския цеп, на изток от Мъртво море; Нево бе един от върховете му – Вт. 32:49, 34:1. Фасга се намираше в южната част на Сионовото царство – Чис. 21:20, 23:24; а по-късно влезе в наследието на Рувимците – И.Н. 12:3, 13:20.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.