Фегор

Една планина на Моав, откъдето Валаам разгледа племената на Израил – Чис. 23:28. Вероятно лежи няколко мили на североизток от Мъртво море, но сега не може да се отличи. Името на това място и на околността му има връзка с един идол на моавците – Вт. 4:8. Виж Ваал.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.