Фегор

Една планина на Моав, откъдето Валаам разгледа племената на Израил – Чис. 23:28. Вероятно лежи няколко мили на североизток от Мъртво море, но сега не може да се отличи. Името на това място и на околността му има връзка с един идол на моавците – Вт. 4:8. Виж Ваал.