Феликс

Един Римски управител на Юдея, който най-напред бил роб, но отпосле се освободил и възвисил на чин от Клавдий Кесар, от когото и приел името Клавдий. Той се описва от историка Тацит като жесток, разпуснат и подъл. В Юдея се оженил за една еврейка на име Друсилия, сестра на по-младия Агрипа, която похитил от втория й мъж Азиз. Апостол Павел, като го изпратили от Лисия в главният град Кесария до Феликс, последният го разпитал и го намерил невинен. При всичко това Феликс не го пуснал, макар и да облекчил мъките му, защото се надявал, че приятелите на апостола ще го избавят с подкуп. Между това еврейката Друсилия пожелала да чуе как Павел излага новата вяра; повикали го и той произнесъл с обичайната си смелост една въодушевена реч върху правдата, въздържанието и страшния съд. Феликс потреперил от страх, но пак затворил Павел и заглушил убежденията си. След две години, в 60 г. след Р.Х., отзовали Феликс в Рим; той си отишъл, и като искал да угоди на евреите оставил Павел в окови. Като пристигнал в Рим, го предали на съд за лошото му управление, намерили го виновен, и той едвам се отървал от смърт, чрез посредничеството на брат си Палас, който също бил царски любимец – Д.А. 23:26, 24гл.