Фенина

Втората жена на Елкана, Самуиловия баща. Виж Анна I. Тяхната история разяснява злините от многоженството – 1Цар. 1гл.