Ферасим

Една планина, вероятно същата, която другаде се нарича Ваал-Ферасим. Виж Ваал-Ферасим.