Фест

(или Порций Фест)

Приемник на Феликс в управлението на Юдея, (60 г. след Р.Х.). За да угоди на Юдеите, Феликс остави Павел в окови в Кесария, главният град на Палестина – Д.А. 24:27, и когато Фест пристигнал в Ерусалим, Юдейските големци подали жалба, и му се молили да осъди Павел, или да го изпрати в Ерусалм, защото те имали съзаклятие да го убият по пътя. Фест, обаче отговорил, че римляните нямат обичай да предават обвиняемия на смърт, преди да му се позволи да се оправдае за обвиненията предявени към него, и обещал на юдеите да чуе обвиненията им в Кесария. След пет дни, когато вече чул обвиненията на обвинителите и оправданието на Павел, той му предложил да иде в Ерусалим, и там да се съди пред Еврейския съд. Апостол Павел, обаче не приел това предложение, но се отнесъл до по-високата власт на Кесаря; и така, той се избавил от тайните заговори на юдеите. Когато цар Агрипа и Верникия, отишли в Кесария да честитят на Фест за новата му правителствена служба, той пак повикал Павел, и го изпитвал и пред тях, защото искал да направи едно изложение, и да го изпрати заедно с него в Рим. Еврейският историк Йосиф хвали управлението на Фест. Той умрял в Юдея (62 г. след Р.Х.).

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.