Филаделфия

Лидийски град в Мала Азия, седалище на една от седемте aзиатски църкви, високо хвалена от Христос за верността ѝ – Отк. 3:7-13. Филаделфия носи името си от основателя ѝ Атал Филаделф, пергамски цар. Лежала между река Ерм и планината Тмол, (28 мили югоизточно от Сардис), и често страдала от земетресения. Днес тя е незначителен и зле устроен град, с население 12 000 души, от които 1000, са гърци християни. Има пет църкви и шест джамии, една от които местните християни вярват, че е църквата, в която са се молили първите християни, до които Йоан писа едно послание.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.