Филет

Еретик, изключен от църквата защото отричал възкресението, и разпространявал неверие между хората – 2Тим. 2:17-18. Виж Именей.