Филимон

Колоски богаташ, във Фригия, до когото Павел писа едно послание, когато му изпрати неговия роб Онисим. Наскоро обърнатия в християнството от Павел Филимон, се увещава да приеме Онисим, като „възлюбен брат”. По това време Павел бе затворен в Рим. Писмото му, всеобщо се слави с нежността си, учтивостта си, и с благородния дух, който излъчва. Виж Онисим и Послания.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.