Финеес

  1. Елеазаров син, и внук на първосвещеника Аарон. Ревнивият и решителният му характер, ясно се вижда в чевръстото му пробождане на развратния юдов княз и другарката му мадиамка, на Моавските полета – Чис. 25гл. За тази негова смела и своевременна услуга, първосвещенството бе обезпечено за домородството му, което също така остана вярно; и потомството му, (освен през времето от Илий до Садок), стоеше на чело на свещенството до разрушаването на храма. Финеес предводителствуваше Израилското войнство в битката с мадиамците – Чис. 31:6; Пс. 106:30-31. Той бе вождът на депутацията, изпратен да заяви пред зад-Йорданските племена за издигнатият им олтар – И.Н. 22:5-34. На бащино си време, беше поставен надзирател над Левитите – Чис. 3:32; а по-късно бе помазан за първосвещеник – И.Н. 24:33; той изяви волята Божия относно наказанието на гавайците – Съд. 20:28.
  2. Син на първосвещеника Илий. Виж Офний.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.