Финиково дърво

Из. 15:27

Това дърво на еврейски се нарича тамар,възвишено“, от правото, високото, и безклонното му растение, и поради това е по-забележително от което и да е друго дърво; понякога то расте до сто крака високо. Виж Тамар.

Финиковото дърво, е едно от най-хубавите дървета в растителното царство. Стъблото му е пълно с неравни чепове, които улесняват катеренето до върха му за плод – П.П. 7:7-8. Тези издадени части са следи от паднали листа; защото стъблото не е твърдо като при други дървета, но е пълно с влакнест мъх, около който е жилавата кора, която се състои от яки жилки, когато дървото е младо, но която постепенно се втвърдява и уякчава. На върхът на кората израстват листата първо под една покривка, но след като израстат повече от покривката, те се разширяват на всяка страна от стъблото, и колкото листата окапват, толкова стъблото се издига нагоре. С вечнозеленият си и приятен връх, който постоянно се стреми към небето, то представлява един образ на душата, която напредва в благочестие – Пс. 92:12. Листата, когато дървото вече порасте, за да дава плод, са от шест до осем крака дълги; те са много широки когато се разтворят, и се употребяват за покрив на къщи и за други подобни нужди.

Плодът му расте под листата му на гроздове, тежки понякога повече от пет оки; вкусът му е сладък и приятен. Прилежните туземци, казва Г. Гибон, възпяват, било в стихове било в проза, триста и шестдесетте потребности, в които стъблото, клоновете, листата, жилките и плодът на това дърво се употребяват. Една значителна част от жителите на Египет, Арабия и Персия, се хранят повече от неговия плод. Те се хвалят също с изцелителните му качества. Камилите им се хранят с кокичките на плода му. От листата му правят постелки, кошници, торби, рогозки и четки; от клоновете или от стъблото му, клети и плетове за градини; от жилките на стъблото му, нишки, въжета и ортоми; от сокът му се приготовлява едно спиртно питие, а трупът на дървото се употребява за горене. Казват още, че от един вид финиково дърво, наричано phoenix farinifera, се изваждало брашно, което се намира между жилките на стъблото му и се употребявало за храна.

Някои части в Палестина, както и някои съседни места от Едом, се описват от старите, че са изобилвали с Финикови дървета. Юдея особено се представя, върху няколко Веспасианови монети, чрез една неутешима жена седяща под едно Финиково дърво с надпис: IUDEA CAРТА, „Юдея поробена“. Във Вт. 34:3, Ерихон се нарича „град на Финикови дървета”, и много от тези дървета се срещат още в онази околност, но въобще те сега са рядкост в Палестина. Да се махат или да се хвърлят по пътя Финикови китки или вейки, се правело не само в чест на победителите през Гръцките игри в старо време, но също и в чест на тържественото влизане на Сионския Цар в Ерусалим – Йн. 12:12-13. То представя също много по-славното му тържество на небето, заедно с людете му – Отк. 7:9.