Фисон

Една от четирите реки, които напояваха Рая – Бит. 2:11, която течеше през Евилатската земя, където се добиваше превъзходно злато. Както Едемската градина, местоположението ѝ точно не се знае. Виж Едем и Ефрат.