Фива

Християнка от Кенхрея, източното Коринтско пристанище, носителка на Павловото послание до Римляните, в което той я препоръчва на доверието им и на християнската им любов. Вижда се, че тя е била диаконица на църквата и щедра благодеятелка. Павел казва: „тя е помагала на мнозина, както и на самия мене” – Рим. 16:1-2. Който помага на един верен раб Христов, извършва голямо добро. Святия Дух препоръчва Фивините дела и характер, като достойни за подражание. Такива израилски майки вечно ще се помнят.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.