Фул

  1. Асирийски цар, (около 770г. преди Р.Х.), когато Асирия за пръв път се споменава в Библията. Той навлезе в израилската земя през царуването на Манаим, но награден с хиляда таланта сребро той се оттегли – 4Цар. 15:19-20; 1Лет. 5:26.
  2. В Ис. 66:19, страна далеч от Юдея, свързана с Луд, и за която се предполага от Буркхарт, че има следи на Нилския остров Филе, при пределите между Египет и Етиопия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.