Фуртунат

1Кор. 16:17

Фортунат отишъл от Коринт в Ефес, да посети Павел. Апостолът говори за „Стефанина, Фуртуната и Ахаика”, като първи плодове на Ахаия, и още като такива, които били отредени да служат на църквата и на светиите. Те занесли първото Павлово послание в Коринт.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.