Фуртунат

1Кор. 16:17

Фортунат отишъл от Коринт в Ефес, да посети Павел. Апостолът говори за „Стефанина, Фуртуната и Ахаика”, като първи плодове на Ахаия, и още като такива, които били отредени да служат на църквата и на светиите. Те занесли първото Павлово послание в Коринт.