Фут

Хамов син – Бит. 10:6, чиито потомци, се споменават заедно с етиопците и лидианите като египетски войници, и съставляващи част от войнство на Гог – Ер. 46:9; Ез. 27:10, 30:5, 38:5; Н-м 3:9. Йосиф ги приема за същите мавританци, в Северна Африка на запад. Виж Ливия.