Фут

Хамов син – Бит. 10:6, чиито потомци, се споменават заедно с етиопците и лидианите като египетски войници, и съставляващи част от войнство на Гог – Ер. 46:9; Ез. 27:10, 30:5, 38:5; Н-м 3:9. Йосиф ги приема за същите мавританци, в Северна Африка на запад. Виж Ливия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.