Гаас

Един от върховете на планината Ефрем, известен с гроба на Исус Навин – И.Н. 24:30. Може би “долините на Гаас” в 2Цар. 23:30, 1Лет. 11:32, са в подножието на същата планина.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.