Гадара

Укрепен главен град в Декапол. Той е бил знаменит град по времето на Исус Христос. Голяма част от жителите му били гърци. Намирал се на седем мили югоизточно от Галилейско езеро, на върха на една могила, в подножието, на която имало хубави топли извори. Гадаринската земя се е простирала от Йордан до Галилейското езеро. При това езеро се случило чудото, за което се разказва в Мт. 8:28, 9:1; Мк. 5:1-20; Лк. 8:26-39. Исус Христос изгонил от двама обладани легион бесове, които после влезли в едно стадо свине, и ги накарали да се издавят в морето. Виж Гергесинска земя.