Гай

I. Бит. 12:8; наречен и Гаия – Неем. 11:31; и Гаят – Ис. 10:28. Царски град на ханаанците, който се намирал на изток от Ветил, близо до който някога живял Авраам, и където съградил олтар – Бит. 12:8, 13:3. Той е известен с поражението на Исус Навин поради престъплението на Ахан, и от последвалата победа над него – И.Н. 7:2-5, 8:1-29. Той е съграден отново и се споменава от Исая – Ис. 10:28 под името Гаият и от Неемия – Неем. 11:31, под името Гаия.

II. Град на амонците, който вероятно се намирал близо до Есевон – Ер. 49:3.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.