Гаий

I. Македонец, който придружавал Павел в пътешествията му, и чийто живот бил в опасност в Ефес – Д.А. 19:29.

II. Коринтянин, кръстен от ап. Павел – 1Кор. 1:14. Когато Апостолът проповядвал в Коринт, той го приел у дома си – Рим. 16:23.

III. Човекът от Дервия, който придружил Павел от Коринт, когато Апостола отивал в Ерусалим – Д.А. 20:4.

Третото послание на апостол Йоан е отправено “до любезния Гаий”. Между римляните е имало много хора с това име, но е малко вероятно, че в Св. Писание се говори за повече от двама или трима човека с това име. Вероятно третото послание на Йоан е отправено към Гаий – Коринтянина, който е бил кръстен от Павел.