Галаад (грамада на свидетелство)

Тази планина се намирала на изток от Йордан, в планинската земя на юг от Ермон, между Йордан и Пустинна Арабия. Красотата на природата между онези горски върхове се описва като много живописна. Земята в поляните била плодородна, а хълмовете покрити с гори. В Св. Писание се споменава на различни места за величествените дъбове и многочислените стада на Галаад.

С Галаад понякога се обозначава цялата земя на изток от Йордан. Така във Второзаконие – Вт. 34:1, се казва, че Бог показал на Мойсей цялата Галаадска земя чак до Дан – Чис. 32:26,29; Вт. 3:12. Обаче същинската Галаадска земя, се намирала на юг от Васанското войводство, но е явно, че границите и не са били точно определени. По принцип където се споменава за Васан, се споменава и за Галаад – И.Н. 12:5, 13:11, 17:1,5; 4Цар. 10:33. Част от Галаадското войводство е била днешната Белка, една от най-плодородните части на Палестина. Виж Васан.

Галаадската планина несъмнено е била планината, която сега носи името Джебел-Джелад или Джелуд, чийто поля се намират на два часа път или шест мили на юг от Вади-Зерка, или потокът Явок. Тази планина се простира от изток на запад, и на дължина се простира на около два часа и половина път. В нея се намират развалините на градовете Джелад и Джелуд. На юг от нея е разположен днешният град Залт. Вероятно Яков и Лаван натрупали грамада за свидетелство на техния завет в тази планина – Бит. 31:45-48.