Галгал (търкаляне)

I. Прочуто място, между Йордан и Ерихон, където израилтяните за първи път разположили стана си, след като преминали Йордан. Тук те се обрязали и отпразнували първата Пасха в Ханаан – И.Н. 4:19, 5:9,10. В Галгал е утвърден главният стан на израилтяните няколко години докато Исус Навин превземал неприятелската земя – И.Н. 9:6, 10:6,15,43. След това там е издигнат голям град – И.Н. 15:7, който станал знаменит с много събития. Там се пазела скинията до пренасянето и в Сило, там Самуил принасял жертвите си и извършвал службата си на съдия над Израил, и там Саул е помазан за цар – 1Цар. 7:16, 10:8, 11:15, 13:7-9, 15:33. В Галгал е основано и едно пророческо училище – 4Цар. 4:38, но след това там се установило идолопоклонство – Ос. 4:15, 9:15, 12:11; Ам. 4:4, 5:5. До днес не е останало дори следа от Галгал. Според Йосиф, Галгал се е намирал само на две мили от Ерихон.

II. Друг Галгал, където е имало едно пророческо училище по времето на Илия и Елисей, който изглежда се е намирал в Ефремските планини, на север от Ветил – Вт. 11:30; 4Цар. 2:1-6.

III. В И.Н. 12:23, се предполага, че е на Джилджулие, 4 мили на юг от Антипатрида, в Сараонското поле. Две мили на изток от Антипатрида се намирало мястото Килкилие (може би друго име на Галгал). Според някои, Галгал при Антипатрида е мястото където пророк Самуил живял и съдил народа си, и където е основано и пророческото училище.