Галион

Римски управител в Ахаия по времето на император Клавдий. Съвременник на ап. Павел – Д.А. 18:12-17. Той е по-голям брат на философа Сенека. Седалището му било в Коринт, и когато евреите в града въстанали против Павел и го довели пред съдилището, Галион отказал да приеме несправедливите им молби и ги изгонил. Гърците, които присъствали там от злоба към евреите, хванали Состен (началника на синагогата), и го набили, но Галион не обърнал никакво внимание на това. Той, както и брат му Сенека след това били убити по заповед на Нерон.