Галион

Римски управител в Ахаия по времето на император Клавдий. Съвременник на ап. Павел – Д.А. 18:12-17. Той е по-голям брат на философа Сенека. Седалището му било в Коринт, и когато евреите в града въстанали против Павел и го довели пред съдилището, Галион отказал да приеме несправедливите им молби и ги изгонил. Гърците, които присъствали там от злоба към евреите, хванали Состен (началника на синагогата), и го набили, но Галион не обърнал никакво внимание на това. Той, както и брат му Сенека след това били убити по заповед на Нерон.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.