Гарван (или врана)

Споменат в Бит. 8:7 и Лев. 11:15. Голяма черна птица, която се храни с мърша. Първо изкълвава очите на мъртвото тяло – Пр. 30:17. Гарвана изпъжда пилетата си щом те станат способни да се хранят сами – Йов 38:41; Пс. 147:9. Илия е хранен от враните – 3Цар. 17:6.