Гарван (или врана)

Споменат в Бит. 8:7 и Лев. 11:15. Голяма черна птица, която се храни с мърша. Първо изкълвава очите на мъртвото тяло – Пр. 30:17. Гарвана изпъжда пилетата си щом те станат способни да се хранят сами – Йов 38:41; Пс. 147:9. Илия е хранен от враните – 3Цар. 17:6.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.