Гава

Левитски град на Вениаминовото племе – И.Н. 18:24, 21:17; 1Лет. 8:6; Неем. 7:30; Ис. 10:29. Близо до северната граница на Юдовото царство – 4Цар. 23:8; Зах. 14:10. При Гава Давид разби филистимците – 2Цар. 5:25. Аса възобнови Гава от останките на Рама – 3Цар. 15:22. Този град е на шест – седем мили от Ерусалим и разделен от Михмас на север чрез една дълбока долина. Виж Гавая.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.