Гаваа

Град на Юда – И.Н. 15:57; на десет мили от Ерусалим, разположен на югозапад от Святия град. Вероятно пророк Авакум е погребан в Гаваа.