Гавая (хълм)

Град на Вениаминовото племе – 1Цар. 13:15. Отечеството на Саул – Израилевия цар. Гавая се наричала и “Саулов град” – 1Цар. 11:4, 15:34, 23:19, 26:1; 2Цар. 21:6; Ис. 10:29. Той е прочут и с греховете си, особено с изнасилването на съпругата на младия левит и с войната, която последвала от това злодеяние, в която почти било изтребено Вениаминовото племе – Съд. 19гл. В Св. Писание четем, че това събитие станало във време когато нямало цар в Израил и всеки правел каквото му се виждало угодно.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.