Гаваон

Един голям град на евейците, даден за наследие на Вениаминовото племе и определен за град на левитите – И.Н. 18:25, 21:17. Разположен близо до Гава и Гаваия, и поради тази причина някои бъркат Гава с Гаваон. Ханаанските жители на Гаваон са оставени да живеят в отечеството си защото те подписали с лукава мисъл помирителен договор с Исус Навин. Петима от ближните царе се съюзили и нападнали евреите, но всичките претърпели поражение в една битка, през времето на която “слънцето застана над Гаваон” – И.Н. 10:12-13. В Гаваон евреите за много години държали скинията на едно високо място – 1Лет. 16:39, 21:29; 2Лет. 1:3,4. Там Господ говорил през нощта в сън на Соломон – 3Цар. 3:4-15. Гаваон е забележителен още с две събития от живота на Йоав – 2Цар. 2:12-32, 20:8-12; Ер. 41:12.