Гавата (възвишено място)

Така се наричало едно високо място пред палата на Пилат, от където той произнася присъдата си против Исус Христос – Йн. 19:13. На гръцки това място се нарича Каменно настлание. То не е седалищната зала, в която евреите тогава не са могли да влизат, а друго близко място – Йн. 18:28, 19:4,9,13.