Гавата (възвишено място)

Така се наричало едно високо място пред палата на Пилат, от където той произнася присъдата си против Исус Христос – Йн. 19:13. На гръцки това място се нарича Каменно настлание. То не е седалищната зала, в която евреите тогава не са могли да влизат, а друго близко място – Йн. 18:28, 19:4,9,13.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.