Гавриил

Един от главните ангели. Той е изпратен при пророк Данаил, за да му изтълкува виденията, а също при Захария, за да му извести бъдещето рождение на Йоан Кръстител – Дан. 8:16, 9:21; Лк. 1:11,19. След шест месеца е изпратен и в Назарет при Дева Мария – Лк. 1:26-38.