Гедира

Град в Юдейското поле – И.Н. 15:36. Вероятно този град е същия, който е наричан още Гедер и Вет-Гедер (1Лет. 2:51). Гедира може би е била наследство на Халевовото потекло.