Гедор

I. Град в Юдейските планини, заобиколен от богати пасбища – 1Лет. 4:39, 12:7; И.Н. 15:58. Този град сега се нарича Джедур и се намира на осем мили югозападно от Витлеем.

II. Името на един човек – 1Лет. 8:31, 9:37.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.