Гедор

I. Град в Юдейските планини, заобиколен от богати пасбища – 1Лет. 4:39, 12:7; И.Н. 15:58. Този град сега се нарича Джедур и се намира на осем мили югозападно от Витлеем.

II. Името на един човек – 1Лет. 8:31, 9:37.