Гефа

Един от Мадиамовите синове; внук на Авраам – Бит. 25:4. Той се заселил в Арабия близо до Мадиамската земя – Ис. 60:6