Гелвуе

Хълм в югоизточната част на Езраелското поле. От двете страни на Гелвуе имало по една долина, която свързвала полето с Йорданската долина. Долината на североизток от Гелвуе е същия Езраел, а долината в югозападната част дели Гелвуе от Самарянските хълмове. В източната част на Гелвуе се намирал град Гелвуе, от който хълма Гелвуе е получил името си. Този град сега се нарича Джелбон. Близо до онова място Саул и Йонатан били убити от филистимците – 1Цар. 28:4, 31гл. Сега то е пусто и ненаселено – 2Цар. 1:6,21.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.