Гемария

I. Сафанов син, писар в храма по времето на Йоаким, Юдовия цар. Варух взел от него свитъка с пророчествата на Еремия и го прочел в храма. Царя като научил за това изпратил да доведат Варух със свитъка, и накарал да изгорят писанието – Ер. 36гл.

II. Хелкиевият син, когото Седекия, Юдовия цар изпратил във Вавилон да занесе данък на Навуходоносор. Същият занесъл във Вавилон на юдейските пленници писмо от пророк Еремия, с което пророкът ги съветвал да не слушат обещанията на лъжливите пророци, че уж скоро ще се върнат в отечеството си – Ер. 29:3,4.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.