Генисарет

Един град, чието старо име може би е Хинерот. “Генисаретската земя” – Мт. 14:34; Мк. 6:53, е била една малка земя, дълга три-четири мили, на западния бряг на Галилейско море. В Генисаретската земя са се намирали и градовете Капернаум и Витсаида, които Исус Христос посещавал често.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.