Гера

Двадесета част от сикъла. Гера е била най-дребната еврейска монета. Тя е струвала около двадесет и пет пари – Из. 30:13.