Герар

Стар град или старо място на филистимците по времето на Авраам и Исаак – Бит. 10:19, 20:1, 26:1,6,17. Герар е бил близо до Газа, в южната част на Юдея, но сега точното му местоположение не е известно. Виж 2Лет. 14:13,14.