Гергесинска земя

В Мт. 8:28, Марк и Лука се нарича Гадаринска земя.