Герсам (пришелец)

Един от двамата синове на Мойсей и Сепфора, родени в Мадиамската земя – Из. 2:22, 18:3. Мойсей изглежда, че не е поставил синовете си на високи постове, но ги е оставил прости левити – 1Лет. 23:15.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.