Герсам (пришелец)

Един от двамата синове на Мойсей и Сепфора, родени в Мадиамската земя – Из. 2:22, 18:3. Мойсей изглежда, че не е поставил синовете си на високи постове, но ги е оставил прости левити – 1Лет. 23:15.