Гет

Един от главните градове на филистимците, и едно от петте филистимски княжества – 1Цар. 5:8, 6:17. Гет е бил забележителен град, основан при една от филистимските граници близо до Ерусалим, но местоположението му днес не е известно. Този град е родния град на Голиат – 1Цар. 17:4, Виж И.Н. 11:22 и 2Цар. 21:19-22. Там Давид намерил прибежище от Саул – 1Цар. 21:10, 27:2-7. Гет попаднал под Юдейска власт в началото на царуването на Давид и останал подвластен чак до падането на Юдейското царство – 1Лет. 18:1. Ровоам го укрепил – 2Лет. 11:8. Азаил, Сирийския цар го превзел – 4Цар. 12:17. Филистимците си го върнали, но Озия пак го завладял – 2Лет. 26:6. Давид имал двама служители гетци, които му останали верни по времето на въстанието на Авесалом – 2Цар. 15:18-22.