Гетефер

Намирал се в Завулон, и е родния град на пророк Йона – 3Цар. 4:10; 4Цар. 14:25.