Гетримон (линът за наровете)

I. Левитски град в Дановото наследие – И.Н 21:24; 1Лет. 6:69, не далеч от Йопа.

II. Манасиев град на запад от Йордан, даден на левитите – И.Н. 21:25, наречен Вилеам в 1Лет. 6:70.