Гетримон (линът за наровете)

I. Левитски град в Дановото наследие – И.Н 21:24; 1Лет. 6:69, не далеч от Йопа.

II. Манасиев град на запад от Йордан, даден на левитите – И.Н. 21:25, наречен Вилеам в 1Лет. 6:70.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.