Гетсимания (маслено натискало)

Градина в подножието на Елеонската (Маслинената) планина, срещу Ерусалим. В тази градина Исус по времето на земното Си служение се усамотявал от света. Там го предал Юда Искариотски – Мт. 26:36-57. Мястото, което сега е заградено с зид може да е само една част от Гетсиманската градина. В него сега има осем стари маслини. В това място или близо до него, Спасителя претърпял неописуема “мъка”, и от лицето му закапала пот “като капки кръв”, когато видял, че наближава часът, в който трябва бъде предаден на смърт, за да извърши спасителното си дело. На това място Той завършил молбата си към Отец с думите: “Обаче не моята воля, но твоята да бъде”. Християнина, който посещава Ерусалим най-напред търси да намери Гетсиманската градина, и като се приготвя да се върне в родината си я посещава отново.