Гевал

I. Римско окръжие в Едомската област, което и днес още носи името Джебал или “планина”. Така се нарича северната част на планинското бърдо при долината Ел-араба, която долина се простира от Мъртво море до Елатския залив на Червено море – Пс. 83:7.

II. Пристанище и окръжие във Финикия, на север от Бейрут. Сегашното му име е Джебаил с население 2,000 души. Гевалците от това окръжие са били изкусни зидари – 3Цар. 5:18. Земята на гевалците и Ливан били определени да се завладеят от израилтяните, но Израилския народ никога не ги е притежавал напълно – И.Н. 13:5. Гевал е било важно място – Ез. 27:9.

III. Във Вт. 11:29 планина в Ефрем, срещу Гаризин. Гевал и Гаризин са разделени с долина широка около 1000 лакти и три мили дълга, в която е бил построен град Сихем. Гевал и Гаризин са почти еднакви на дължина и височина. Височината е около 800 крака над равнището на долината. Като тръгнеш от Ерусалим и преминеш долината на северозапад за Сихем, Гевал остава от дясно, а Гаризин от ляво. Някои са описали Гевал като място безплодно и пусто, а Гаризин като весело и плодородно. Днес няма разлика между двете планини, и двете са стръмни и безплодни. Виж Гаризин и Сихем.