Гиезий

Слугата на пророк Елисей. Той се споменава в историята на Сунамката – 4Цар. 4:14-37, и в историята на Нееман, (Сириеца), когото измамил и взел една част от дара, който господаря му не взел. За това престъпление, той е наказан с проказа до края на живота си – 4Цар. 5:20-27, (893г. преди Р.Х.). Същият Гиезий след това виждаме, че разказва на цар Йорам великите чудеса на Елисей, в онзи същият ден, когато Божието провидение довело Сунамката пред царя, за да му се моли да й бъдат върнати нивите – 4Цар. 8:1-6.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.