Гило

Град на Юда – И.Н. 15:51, където пребивавал Ахитофел (съветника на Давид). В този град Ахитофел се обесил, като видял, че предателството му против Давид излязло на яве и, че съветите му били отхвърлени от Авесалом – 2Цар. 15:12, 17:23.