Гйозум

Едно добре познато градинско растение. Фарисеите, желаещи да се отличават по най-съвестно и буквално изпълнение на закона, давали десетък от гйозума, копъра и кимиона – Мт. 23:23. Нашият Спасител не осъжда тази точност, но ги укорява, че те са много точни в дребните работи, а пък че пренебрегват съществените заповеди на закона, с други думи, че те стриктно са се придържали към външното изпълнение на закона, а не обръщали внимание на задълженията си към Бога, не желаели да променят сърцата си, и да станат праведни и благодетелни в живота си.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.