Гисам

Арабин, който се съпротивил на Неемия, когато последния предложил да се построи отново Ерусалимската стена – Неем. 2:19, 6:1-9. Това се случило през 445г. преди Р.Х.