Гисам

Арабин, който се съпротивил на Неемия, когато последния предложил да се построи отново Ерусалимската стена – Неем. 2:19, 6:1-9. Това се случило през 445г. преди Р.Х.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.