Гитит

Тази дума означава гетски. Тя може да обозначава или някой музикален инструмент или вид напев от Гет, където Давид пребивавал по времето на Сауловото гонение – 1Цар. 27:1-7. Думата Гитит се среща в заглавието на Псалми: 8, 81 и 84 в Цариградския превод.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.